Poskytujeme možnost připojení pevné linky přes internet. Máme k dispozici krásný čísla z rozsahu 477-777-xxx

Přenos „pevných“ čísel
Chcete si ponechat svoje telefonní číslo od jiného operátora pevných linek? Potom je nutné provést tzv. portaci (přenos) čísla. Převedeme vám ho totiž zdarma od jakéhokoliv operátora.
Přenosem čísla dojde automaticky k výpovědi a ukončení služeb u opouštěného operátora.

Přenos Mobilních čísel:
Služba bude spuštěna v okamžiku zprovoznění mobilní sítě. Portace mobilních čísel je zdarma.